Blog

  • Aralık, 2016

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden ve bunların olumsuz etkilerini minimize eden bir çalışmadır. Doğal afet, yangın ve diğer acil durumlara karşı hazırlıklı olunması can ve mal kaybının engellenmesi adına önem arz etmektedir.

Çeper OSGB, iş sağlığı ve güvenliği kanununun işletmelere zorunlu kıldığı acil eylem planlarını mevzuata uygun olarak işletmelere özel oluşturmaktadır. Aynı kapsamda acil durum ekipleri eğitilmekte ve yanıcı patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlama ve yangına karşı riskler belirlenerek patlamadan korunma dokümanı hazırlanmaktadır.

Acil Durum İle İlgili Çalışmalar
● Acil Durum Planlarının Yapılması
● Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Hazırlanması
● Acil Durum Ekiplerinin Eğitilmesi
● Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
● İşletmelerin Acil Duruma Hazırlıklı Hale Gelmesi.
● Yangın Ekipmanlarının Kontrolü ve Düzeni
● Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin Yapılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BLOG


  • Aralık, 2016

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu

  • Aralık, 2016

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden

  • Aralık, 2016

Yüksekte Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince işyerlerinde, yüksekte yapılacak çalışmalar öncesi

  • Aralık, 2016

Çalışma Süreleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışan x dk/ay ) TAM ZAMANLI ( Çalışan

Hizmet Anlayışında Farkımızı Hissedin