Diğer Sağlık Personeli

● Diğer sağlık personeli İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda iş yeri hekimine yardımcı olur.
● Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur.
● İş yerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder.
● Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
● Diğer sağlık personeli çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır.
● Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar,
● Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar,
● Diğer sağlık personeli ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde iş yeri hekimine yardımcı olur.
● İş yerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.

BLOG


  • Aralık, 2016

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden

  • Aralık, 2016

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu

  • Aralık, 2016

Yüksekte Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince işyerlerinde, yüksekte yapılacak çalışmalar öncesi

  • Aralık, 2016

Çalışma Süreleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışan x dk/ay ) TAM ZAMANLI ( Çalışan

Hizmet Anlayışında Farkımızı Hissedin