İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı işletmelerde işyeri özelliklerine ve şartlarına göre işveren ile koordinasyon halinde; Destek Elemanı ve Çalışan Temsilcisi ile birlikte çalışanlara zarar gelmesini engelleyecek düzeyde teknik ve sosyal çalışmaların yapılmasını sağlar. Çeper OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla, işveren ve çalışanların kabiliyetleri doğrultusunda tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışır. Personeller ile aktif iletişimde olup eğitimler ile çalışmalar desteklenir.

1-ORTAM GÖZETİMİ

İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

2-RİSK ANALİZİ RAPORLAMA

İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

3-PERİYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİN TAKİBİ

İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

4-ACİL DURUM PLANLARI

İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

5-YANGIN ÇALIŞMALARI

Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, alınacak tedbirleri belirlemek.

6-İŞYERİ TASARIM, MAKİNE SEÇİM PLANLAMASI

İşyerinin tasarımı, makine bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyelerde bulunmak.

7-YENİ BÖLÜM, CİHAZ ALIMI, TALİMATLAR

İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina, cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak. Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

8-KİŞİSEL KORUYUCU SEÇİMİ

Kişisel koruyucu donanımlarının seçimi, temini, kullanımı, bakımı, koruması için tavsiyelerde bulunmak.

9-YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Yıllık çalışma planını İş yeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı‘na bildirmek.

10-İŞ KAZASI İNCELEME, DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI

İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın, inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

11-KAZA KAYITLARI VE BİLDİRİMLER

Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

12-YILLIK EĞİTİM PLANI

Yıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

13-KURUL TOPLANTILARI

İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak, kurul çalışmalarına katılarak gerekli açıklamalarda bulunmak, kurul kararlarının uygulanmasını izlemek.

14-NOTER ONAYLI DEFTER

Noter onaylı deftere işyeri gözetimi ile ilgili tedbir ve tavsiyeleri yazmak ve işverene iletmek.
*YUKARIDA BELİRTİLEN GÖREVLER İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERİN KAYITLARI GİZLİLİK İLKESİNE UYULARAK ÇEPER OSGB BİRİMİMİZCE ARŞİVLENİR.

BLOG


  • Aralık, 2016

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden

  • Aralık, 2016

Yüksekte Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince işyerlerinde, yüksekte yapılacak çalışmalar öncesi

  • Aralık, 2016

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu

  • Aralık, 2016

Çalışma Süreleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışan x dk/ay ) TAM ZAMANLI ( Çalışan

Hizmet Anlayışında Farkımızı Hissedin