İşyeri Hekimliği

● İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
● Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
● Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
● İşin yürütümündeki ergonomik ve psiko-sosyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
● İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
● İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
● Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
● İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
● İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
● Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
● İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
● Yıllık çalışma planı hazırlamak

BLOG


  • Aralık, 2016

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden

  • Aralık, 2016

Çalışma Süreleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışan x dk/ay ) TAM ZAMANLI ( Çalışan

  • Aralık, 2016

Yüksekte Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince işyerlerinde, yüksekte yapılacak çalışmalar öncesi

  • Aralık, 2016

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu

Hizmet Anlayışında Farkımızı Hissedin